Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ON AIR...


Μπορείτε πλέον να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών.

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ14-15 Ιανουαρίου 2013

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012


Η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη μιας βαθιάς εθνικής κρίσης που αγκαλιάζει την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τις ιδεολογίες όλης της μεταπολιτευτικής περιόδου. Η  κρίση συναρθρώνεται με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τις εκδηλώσεις που αυτή προσέλαβε στην ευρωζώνη, έχει όμως αναμφίβολα και τα δικά της χαρακτηριστικά, τις δικές της εντάσεις.

Στο πολιτικό-κομματικό σύστημα οι εκδηλώσεις της κρίσης είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές: κρίση των παραδοσιακών κομμάτων εξουσίας, αλλαγές στο εσωτερικό κομματικό σκηνικό, κομματικός κατακερματισμός, δεξιός και αριστερός ριζοσπαστισμός, ακροδεξιός εξτρεμισμός, νέες μορφές κινητοποίησης, νέα μέσα κινητοποίησης, νέα «κύματα» πολιτικοποίησης.

Αλλά και ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, όπως και το μοντέλο διακυβέρνησης, εμφανίζουν φαινόμενα κατακερματισμού, αναποτελεσματικότητας, αδυναμίας λήψης αποφάσεων μπροστά στα διακυβεύματα αιχμής που αντιμετωπίζουν η κοινωνία, η οικονομία και η χώρα συνολικά.

 Η κρίση έχει όλα τα χαρακτηριστικά «τέλους εποχής». Οι ιδεολογίες, οι συλλογικές αναπαραστάσεις, ο λόγος των κομμάτων, ο ευρωπαϊκός λόγος, ο εθνικός λόγος, αλλάζουν ή οχυρώνονται στον εαυτό τους. Οι πολιτικο-ιδεολογικές ταυτότητες αναδιαμορφώνονται και πολώνονται. Το «δημοκρατικό κεκτημένο» της Μεταπολίτευσης παύει να είναι κεκτημένο. Πολλοί μιλούν για ευρύτερο φαινόμενο απονομιμοποίησης του κράτους.

Η παγκόσμια κρίση του 2008 είναι από εκείνες που τέμνουν τον ιστορικό χρόνο. Αυτό όμως δεν πρέπει να συσκοτίσει το γεγονός ότι ορισμένα από τα φαινόμενα που συγκεντρώνουν σήμερα την προσοχή των κοινωνικών επιστημόνων έχουν ένα παρελθόν, η αγνόηση του οποίου υποβαθμίζει ή και συσκοτίζει τη σύγχρονη ανάλυση. Πράγματι, η συζήτηση για την κρίση της πολιτικής και των θεσμών μετρά πλέον αρκετές δεκαετίες γόνιμου επιστημονικού διαλόγου. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 με αναφορά τις μορφές κρίσης του «κεϋνσιανού» κράτους. Στη συνέχεια ήρθε στο επίκεντρο η κρίση των μαζικών κομμάτων, καθόσον οι πολίτες άρχισαν να αποστασιοποιούνται από αυτά, υιοθετώντας νέες μορφές πολιτικής συμμετοχής και συλλογικής έκφρασης. Η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων άλλαξε την αρχιτεκτονική της Ευρώπης, ενώ η επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης και η μαζική μετανάστευση προς τον αναπτυγμένο δυτικό κόσμο, δημιούργησαν μια νέα πολιτική ατζέντα. Όλα τα δομικά στοιχεία του έθνους-κράτους μπήκαν σε δοκιμασία. Λαϊκιστικά κόμματα της ριζοσπαστικής δεξιάς ήταν εκείνα που κυρίως επωφελήθηκαν από την πολιτική δυσαρέσκεια, τη διαμαρτυρία αλλά και τους φόβους των πολιτών στον ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο στην καμπή του 20ού αιώνα. Η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος το 2008 άλλαξε ριζικά το σκηνικό, αλλά η διαλεκτική «συνέχειας» και «ασυνέχειας» αποτελεί χρήσιμη πάντα προσέγγιση.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, οργανώνει διήμερο Συνέδριο με θέμα «Στη δίνη της ελληνικής κρίσης. Κόμματα, θεσμοί, πολιτική, ιδεολογίες» το οποίο αρθρώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες.


Θεματικές ενότητες:


1) Το ελληνικό κομματικό σύστημα σε κρίση και μετασχηματισμό.

Οι αλλαγές και οι συνέχειες στο ελληνικό κομματικό σύστημα, οι αιτίες που τις προκαλούν και οι κατευθύνσεις που αυτές προσλαμβάνουν, ιδίως μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου και της 17ης Ιουνίου 2012.

Παλαιές και νέες μορφές κομματικού ανταγωνισμού. Συσπειρώσεις και αποσυσπειρώσεις. Εμφάνιση νέων κομμάτων. Μετασχηματισμός παλαιών κομμάτων. Προς ένα νέο κομματικό σύστημα; Ο λόγος των κομμάτων.

Μελέτη των ανωτέρω τάσεων σε συγκριτική διάσταση.

Η εμφάνιση συμμαχικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα και η σχετική διεθνής βιβλιογραφία.

«Τεχνοκρατία» και διακυβέρνηση: ελληνική και διεθνής εμπειρία


2) Η κρίση της πολιτικής σήμερα: η Ελλάδα σε συγκριτικό πλαίσιο. Ιστορικό φόντο και νεότερες κατευθύνσεις.

Ζητούμενο της θεματικής αυτής ενότητας είναι να αναδειχθεί συγκριτικά το περιεχόμενο της κρίσης της πολιτικής, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στις παλαιές και τις νέες ευρωπαϊκές δημοκρατίες.

Ποιο το περιεχόμενο, οι αιτίες και οι διαστάσεις αυτής της κρίσης; Ποιες οι διαφαινόμενες δυναμικές;

Συλλογικές μορφές δράσης και η κοινωνία πολιτών στην περίοδο της κρίσης: συνέχειες και ασυνέχειες.


3) Πολιτικό σύστημα και θεσμοί σε δοκιμασία. Ποιες θεσμικές και άλλες αλλαγές χρειάζεται η μεταπολιτευτική Δημοκρατία;

Η απόδοση και η αξιολόγηση του πολιτικού συστήματος: μεταρρυθμίσεις ή στασιμότητα;

Διεθνείς / ευρωπαϊκές ωθήσεις και ενδογενής δυναμική για μεταρρυθμίσεις: παλαιά μοτίβα και νέες δυναμικές.

Οικονομικοί θεσμοί (π.χ. Κεντρική τράπεζα), «δεξαμενές σκέψεις»,  τεχνοκρατικά στελέχη πριν και μετά την κρίση: προβλέψεις, ευθύνες, συμβολές.

Θεσμοί συλλογικής διαπραγμάτευσης σε κρίση και αλλαγή. Πώς θα είναι το Συνδικάτο μετά την κρίση;

Η αποτυχία της Δημόσιας Διοίκησης και η μεταρρύθμισή της. Τι πρέπει να γίνει, πώς και γιατί.

Για ένα νέο κράτος πρόνοιας: Ασφαλιστικό, Υγεία, Φορολογία.


4) Ιδεολογικές εξελίξεις και συλλογικές παραστάσεις

Δημοκρατικό κεκτημένο και κρίση νομιμοποίησης. Ανομία, βία και πολιτική. Λαϊκισμοί, εθνικισμός, ρατσισμός. Ελλάδα και Ευρώπη. Νέα στερεότυπα. Νέα πολιτισμικά φαινόμενα.


Χρόνος υποβολής προτάσεων:

Το Κέντρο Πολιτικών Ερευνών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου καλεί ενδιαφερόμενους συναδέλφους, οι οποίοι εργάζονται ερευνητικά πάνω στα ζητήματα αυτά και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με ανακοίνωση τους στη διημερίδα να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kpe.panteion@gmail.com τον τίτλο της προτεινόμενης εισήγησής τους, καθώς και μια περίληψη έως 250 λέξεις μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2012. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν ανώνυμα, με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής, από συναδέλφους και ειδικούς στις θεματικές που αυτές αναφέρονται.Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΕΚΛΟΓΕΣ 6ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2012: Ερωτήματα παλαιά, προσωρινά και νέαΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Τρίτη 29 Μαΐου 2012
Πάντειο Πανεπιστήμιο - Κτήριο ΔΕΣΚΟΙ, ισόγειο
Χ. Τρικούπη 1 & Σ. Καράγιωργα 22
(πίσω από το Νέο Κτήριο)
Πρόγραμμα


Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρώτη συνεδρία της εκδήλωσης εδώ

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης διοργανώνει Διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο στις 17 & 18 Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο: 'Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές 2010".

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Call for Papers


Call for Papers


Η Συντακτική Επιτροπή της Επιθεώρησης Επιστήμη και Κοινωνία προγραμματίζει για το Φθινόπωρο του 2011 τη διοργάνωση μιας επιστημονικής ημερίδας αφιερωμένης στις αιτίες της κρίσης της ελληνικής οικονομίας και στις θεσμικές και κοινωνικές προεκτάσεις της κρίσης αυτής. Πρόθεσή μας είναι να προσεγγίσουμε με τα θεωρητικά και τα μεθοδολογικά εργαλεία των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών τις δομικές προϋποθέσεις των ποικίλων εκδηλώσεων της κρίσης. Υπό το ίδιο επιστημολογικό πρίσμα θα επιχειρήσουμε, επιπλέον, να διερευνήσουμε συγκεκριμένες κοινωνικο-πολιτικές στάσεις και συμπεριφορές που διαθέτουν αφενός ιστορικό βάθος, αφετέρου φανερώνουν την εξακολουθητική παρουσία κοινωνικών αντιστάσεων στις πολιτικο-θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τον κοινωνικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό.


Τίτλος της ημερίδας


Αναζητώντας τις αιτίες της ελληνικής κρίσης: Κρατισμός, πελατειακό σύστημα, αμυντική κοινωνία


Θεματικές ενότητες


Α. Ευρύ κράτος και ισχνή αγορά: εδραίωση ενός στρεβλού αναπτυξιακού μοντέλου και συνέπειες του κρατισμού.

Β. Πάτρωνες και πελάτες: σχέσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, των οργανωμένων συμφερόντων, της κοινωνίας πολιτών και του κράτους.

Γ. Πολιτικός ανταγωνισμός και σύστημα διακυβέρνησης: μεταβολές και συνέχεια στους θεσμούς της διακυβέρνησης και στο σύστημα λήψης των πολιτικών αποφάσεων

Δ. Εκσυγχρονισμός και αντιδυτικισμός, ευρωπαϊκός προσανατολισμός και εθνικολαϊκισμός: εξηγώντας τις αντινομίες μιας αμυντικής κοινωνίας.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν με εισήγησή τους στην ημερίδα θα πρέπει να στείλουν την πρότασή τους (έως 300 λέξεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

science_and_society@hotmail.com 

μέχρι τις 30.12.2010. 


Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν τυφλά από την Επιστημονική Επιτροπή της Επιθεώρησης.


Η Συντακτική Επιτροπή  

 

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

«Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ»Δείτε το πρόγραμμα των σεμιναρίων εδώ

Τρίτη, 14 Απριλίου 2009

Δημοκρατία, Διακυβέρνηση και ΛογοδοσίαΤο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας σας προσκαλεί την σε εκδήλωση με θέμα, “Δημοκρατία, Διακυβέρνηση και Λογοδοσία”, την Τρίτη 12 Μαϊου 2009 ώρα 18.00, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, αίθουσα Σάκη Καράγιωργα (1 όροφος νεόκτιστου κτιρίου).

Εισηγητής: Γιάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Λωζάνης 
«Διακυβέρνηση, δημοκρατικός έλεγχος και λογοδοσία» 

Παρεμβαίνοντες: 
Χαράλαμπος Κουταλάκης, 
Λέκτορας Διοικητικής Επιστήμης, ΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιο 
«Νέες μορφές διακυβέρνησης και δημοκρατία: μεταξύ αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας & δημοκρατικής νομιμοποίησης» 

Παναγιώτης Καρκατσούλης, 
Ειδικός Επιστήμονας Υπουργείου Εσωτερικών, Εμπειρογνώμονας ΟΟΣΑ 
«Οι (σχεδόν ανυπέρβλητες) δυσκολίες της μετάβασης από τη διοίκηση 
των διαδικασιών στη διοίκηση των αποτελεσμάτων στην Ελλάδα» 

Γιάννης Βούλγαρης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
«Διαδικασίες διαβούλευσης: ερωτήματα και διλήμματα» 

Τη συζήτηση συντονίζει η Βασιλική Γεωργιάδου, 
Επίκουρος Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο.